Verzending & bezorging

De leverdatum op de orderbevestiging is indicatief. We garanderen elk artikel volgens de bepalingen en voorwaarden die door de fabrikant zijn vastgesteld.  

De plaats van levering is diegene die wordt vermeld op de door Ecotechnieken BVBA afgeleverde orderbevestiging. Om praktische redenen kunnen producten in verschillende keren worden geleverd.

Leveringsvertragingen kunnen nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding ten voordele van de klant, maar uitsluitend tot de mogelijkheid voor de klant om de te leveren hoeveelheden te annuleren, en dit een maand na een regelmatige ingebrekestelling waaraan door Ecotechnieken BVBA geen gevolg is gegeven.

Behalve gevallen van overmacht als dusdanig, worden alle onvoorziene gebeurtenissen die de levering, plaatsing, behandeling of verzending van de aangekochte producten belemmeren, eveneens beschouwd als overmacht, waarbij Ecotechnieken BVBA van haar verplichtingen wordt ontheven. Zelfs indien er sprake is van een bijzondere overeenkomst ontheffen de gevallen van overmacht, van welke aard ook, en in het algemeen alle omstandigheden die losstaan van de wil van Ecotechnieken BVBA en die van die aard zijn dat ze de fabricatie, behandeling en toelevering hinderen, Ecotechnieken BVBA van haar aansprakelijkheid. In het geval van een bijzondere overeenkomst kan de boete slechts worden toegepast, indien de vertraging te wijten is aan Ecotechnieken BVBA en reële en in aanwezigheid van beide partijen vastgestelde schade heeft veroorzaakt. Wanneer een product of verpakking ontbreekt, foutief is of beschadigd werd, dient dit voor de ondertekening op de leveringsbon te worden vermeld. Vervolgens dient het product of de verpakking door de vervoerder aan Ecotechnieken BVBA te worden terugbezorgd.